De juridische bescherming van software
Een complex geheel van regels


Bij wie liggen de rechten?

AutomatiseringsgeschilSoftware wordt beschermd door het auteursrecht en deze rechten liggen in beginsel bij de programmeur als feitelijk maker. Wanneer de programmeur in dienst is van een werkgever, dan komen de rechten in beginsel daar te liggen. Ook is mogelijk dat op grond van contractuele afspraken of door eerste openbaarmaking door een derde, de rechten bij een derde zijn komen te liggen. Wanneer door verschillende programmeurs is samengewerkt aan de software wordt het vaak nog complexer, omdat al deze vragen dan voor iedere programmeur moeten worden beantwoord. Bovendien is dan de vraag of er sprake is van één veelomvattend auteursrecht, of dat moet worden geoordeeld dat de verschillende onderdelen van de software door afzonderlijke auteursrechten worden beschermd.

Spelen bijzondere licentievoorwaarden een rol?

In veel gevallen wordt software niet van de grond af nieuw geschreven, maar wordt gebruik gemaakt van (onderdelen van) bestaande software. Vaak is deze bestaande software onder bepaalde licentievoorwaarden, met daarin nadere voorwaarden, ter beschikking gesteld. Een bekende voorwaarde bij enkele open source licenties is dat bij gebruik van software die onder deze licentie ter beschikking is gesteld, de betreffende licentie ook van toepassing moet worden verklaard op software die daarop voortborduurt. Dit kan betekenen dat u als programmeur gedwongen wordt de – zeer waardevolle – broncode aan het publiek ter beschikking te stellen. Schending van dergelijke licentievoorwaarden levert echter in beginsel een schending van het auteursrecht op.

Is de software niet te veel geïnspireerd op bestaande software?

Er bestaat veel concurrerende software die op hetzelfde idee gebaseerd is en functioneel hetzelfde doet. Dat is op zichzelf niet bezwaarlijk, aangezien het auteursrecht de concrete uitwerking van een idee beschermt, niet het abstracte achterliggende idee op zichzelf. U kunt dus in beginsel software (laten) schrijven die gebaseerd is op een al bestaand abstract idee. Wanneer uw uitwerking echter te zeer de uitwerking van een ander navolgt, kan het zijn dat moet worden geconcludeerd dat sprake is van een auteursrechtinbreuk. Wees er daarbij op bedacht dat zowel de broncode als de visuele uitwerking (de interface) van het programma door het auteursrecht worden beschermd.

Gespecialiseerde IT-recht advocaten

De advocaten van de sectie IE/IT van Dirkzwager hebben veel affiniteit met software en zijn gespecialiseerd op het gebied van auteursrecht (en het overige intellectuele eigendomsrecht). Neem voor meer informatie contact op met Jaap Kronenberg (kronenberg@dirkzwager.nl) op telefoonnummer 026 – 353 83 23.

Dirkzwager advocaten & notarissen


Dirkzwager Arnhem: +31 (0)26 353 83 00 | Dirkzwager Nijmegen: +31 (0)24 381 31 31 | info@dirkzwager.nl